Nakon epizode "uzbuna" Inspektori u KS uveli dezure i vikendom


okom vikenda kontrolirani su operateri s aspekta smanjenja temperature za tri stepena

Inspektori na terenu Foto: Avaz

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, nakon proglašenja epizode "uzbuna" u Kantonu Sarajevo, koja je na snazi od 11. januara zbog prekomjernog zagađenja zraka, pojačali su kontrolu pravnih subjekata i objekata fizičkih osoba, a s obzirom na trenutno stanje, dežure su organizirane i tokom vikenda. 


Poduzimaju se i ostale mjere iz nadležnosti inspektora i provode kontrole čistoće javnih površina i saobraćajnica u KS, kontrole gradilišta, koja su obavezna obustaviti grube građevinske radove, te subjekata koji za zagrijavanje i proizvodni proces koriste čvrsta goriva i teška lož-ulja.


Tokom vikenda, kontrolirani su operateri s aspekta smanjenja temperature za tri stepena u poslovnim zonama Rajlovac i Vogošća te na područjima općina Ilijaš, Novi Grad i Ilidža.


Kontrolama ekološke inspekcije konstatirano je da se subjekti pridržavaju naređenih mjera.

Operatere čija postrojenja koriste teška ulja i čvrsta goriva, inspekcija je upozorila da su dužni primijeniti upute o promjeni energenta u skladu sa mogućnostima i poduzeti i ostale mjere kako bi se emisije u zrak smanjile. Te kontrole obavljaju se svakodnevno, potvrdila je za Fenu Vildana Brdarić, stručna savjetnica za informiranje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.


Osim terenskih nadzora, u toku su i ranije pokrenute kontrole subjekata koji se nalaze na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.


Na terenu su i službe komunalnih redara, koje imaju obavezu vršiti kontrole gradilišta i javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Obrada službenih zabilješki komunalnih redara predstavlja prioritet u postupanju inspekcijskih organa.


Prioritetne aktivnosti Kantonalne saobraćajne inspekcije u vezi s kontrolom motornih vozila čiji motori imaju normu euro 3 i manju, provode se sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova KS.


Kontrolama inspekcije koja je na terenu od 8 do 22 sata, proteklog vikenda bilo je obuhvaćeno skoro 180 vozača, koji su upozoreni na zabranu kretanja navedenih motornih vozila u periodu povećane zagađenosti zraka.


I Tržišno-turistička inspekcija prilikom kontrole prodaje uglja u KS vršila je nadzor nad sva četiri registrirana subjekata za promet uglja, i to ”Oganj-Transportom”, ”Drvosječom”, “Ogrjev transportom” i "Bas-Damom".


- S obzirom na to da je u prometu zatečen ugalj bez predočenog dokaza o kvalitetu izdatog od akreditiranog laboratorija po BAS standardima, tržišno-turistički inspektori izdali su šest prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.500 KM i tri rješenja o zabrani prometa do otklanjanja utvrđenih nedostataka – istaknula je Brdarić.


Osim registriranih subjekata, kontrole su vršili i na okolnosti nelegalne prodaje uglja, ali za sada tu vrstu prekršaja nisu utvrdili na lokalitetima koje su obišli.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u protekloj sedmici pristiglo je i pet prijava koje se odnose na zagađenje zraka uzrokovano radom pravnih subjekata, od čega dvije za isti subjekt na području općine Vogošća te po jedna sa područja općina Ilidža i Novi Grad, dok se jedna prijava odnosila na individualno ložište i službenim putem je proslijeđena Inspekciji zaštite od požara MUP-a KS.


Podnosioci prijava će o poduzetim mjerama biti pravovremeno informirani.


U KS zabranjeno je kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1 posto mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad jedan posto te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg.


Viber broj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 061 160 926 cjelodnevno je na raspolaganju svim fizičkim osobama i pravnim subjektima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava koje se odnose na zagađenje zraka, kao i eko-telefon 66 00 00.


Tagovi

Sarajevo , Zrak , Zagađenje

Muzicke putem
telefona besplatno
 HIT Nedelje (19.01 - 26.01.2020) 
 Milica Todorović - Show program 
         FB Fan Page       
Vremenska Prognoza
Nasi Partneri
radioteka392x72.jpg
Radioteka
unnamed.png
Vas Omiljeni Radio
radiostanice-fb.png
UzivoRadio Net
12130020.png
Balkan Radio Stanice
sslimage.png
Radio Stanica.com
NA-vidiKU-sLIKA.-JPG.jpg
Na vidiku.rs
radio-expert-header-logo.png
Radio Expert
opusteno-default.jpg
Opušteno.rs
EXYU Radio stanice
th.jpg
 HIT Mjeseca (Januar .2020) 
 HULE - Lutam Gradom 

Brčko-Brod

+49 015207017679

+387 603098826

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 by Radio Lexero Brcko-Brod Proudly created Pixy